15 LET CENTRA JANA XXIII.


Centrum Jana XXIII. v Hlinsku oslavilo na začátku června 15. narozeniny. ? Srdečně vás zveme ke společnému setkání a poděkování za vše, co kolektiv Dobropřátel zapojených do organizace programu dokázal veřejnosti po celou dobu provozu nabídnout. Věříme, že tomu bude tak i nadále, že se opět programová náplň vrátí tam, kde byla před omezením vzhledem k současným vládním nařízením.
Setkáme se v pondělí 7. června 2021 v 17.00 hod. v Centru Jana XXIII. a společně poděkujeme za vše, co se během 15 let života Centra volného času na sídlišti událo. Mám radost, že se nám s báječnou partou přátel daří přinášet každému jednomu člověku do života posilu i povzbuzení. Zpětná vazba návštěvníků z řad dětí i dospělých o tom hovoří. Mottem pro práci nám je jeden z mnoha odkazů dobrosrdečného papeže Jana XXIII., patrona Centra.: „Budou-li se lidé spolu setkávat a jednat spolu, objeví lépe i pouta, která je spojují. Ať od vás vyjde každý šťastnější, než když přišel…“. Věřím, že pokud máme v srdci upřímný úmysl najít na druhém člověku to dobré a také vzájemně poznáme vlastnosti či zájmy, které nás spojují, určitě to může přinést užitek nejen nám, ale v našem jednání i celému okolí… Upřímně si přejeme, aby Centrum Jana XXIII. bylo i nadále místem setkávání lidí dobré vůle, aby bylo pramenem, ze kterého se napijí všichni ti, kteří touží po pokoji, radosti a Lásce.
Tak se na Vás na všechny těšíme, po bohoslužbě krátce společně pobesedujeme s hosty u nějaké dobroty. ❤?
Lída Lili Pavlišová a celá parta Dobropřátel. ??