Výstava prací dětí MŠ Rubešova


ýBuďme nositeli dobra, radosti a lásky, ať jsme kdekoli. Přeji všem krásné jarní dny plné sluníčka a pohody. ??❤ Děkujeme učitelkám z MŠ Rubešova, které výstavu do této krásné podoby pro nás pro všechny připravily.?

Milí přátelé, prostory Centra Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku rozzářila krásou svěžích jarních barev a záře sluníček výstava prací dětí z Mateřské školy Rubešova v Hlinsku. Mnoha lidem opět vnese novou naději a radost do života, mnohým i do jeho samoty.. ❤️Proto tu jsme, abychom nesli radost tam, kde chybí. Všichni si ze srdce přejeme, aby bylo všem na světě hezky, aby nikoho nesužovala jakákoli obava a všichni jsme mohli být tam, kde můžeme nést radost a tolik potřebný pokoj. I takováto výstava prací malých dětských ruček ve své jednoduchosti a prosté kráse všech dílek vyvolává v srdci údiv, radost, potěšení a hlavně vděčnost. Dělím se o ni alespoň elektronicky, ať alespoň takto každého zahřeje u srdce. ❤ Srdečně vás zveme ke shlédnutí výstavy hezky zblízka, potrvá do konce května. Těšíme se na vás. ?

Buďme nositeli dobra, radosti a lásky, ať jsme kdekoli. Přeji všem krásné jarní dny plné sluníčka a pohody. ??❤ Děkujeme učitelkám z MŠ Rubešova, které výstavu do této krásné podoby pro nás pro všechny připravily.?